Wolf Castle

1,990.00 ฿
SKU: TL8323

มาปกป้องปราสาทของคุณหนูๆ และป้องกันเหล่าศัตรูผู้ร้ายกาจ โดยของเล่นชุดนี้มีฝ่ายทหารสีแดงและฝ่ายทหารสีน้ำเงิน มีซุ้มประตูไว้ป้องกัน และมีหมาป่า 2 ตัว เป็นชุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองและปราสาทในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครของคุณหนูๆ เหมาะที่จะเล่นกับปราสาทมังกร (Dragon Castle เพื่อการสร้างปราสาทที่ใหญ่ขึ้น)

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาดสินค้า : 40.69 x 27.79 x 16.31 ซม

น้ำหนัก : 0.86 กิโลกรัม