Circus Stacker

1,290.00 ฿
SKU: TL8359

ถุงพิมพ์ที่สามารถกางออกมาเป็นวงกลมสีสันสวยงาม ภายในมีคณะละครสัตว์ที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง สามารถวางซ้อนกันได้ รอคุณหนูๆมารังสรรค์เรื่องราวตามจินตนาการให้กับละครสัตว์คณะนี้


สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาดสินค้า : 45 x 45 x 13.3 ซม

น้ำหนัก :  0.35 กิโลกรัม